De ChristenUnie en De Dommel

Zonder water kunnen we niet. Alle mensen hebben water nodig. Net als alle dieren en planten. Het is wel belangrijk dat dit schoon water is! En dat er niet teveel water is waardoor huizen en wegen dreigen onder te lopen.

Met jouw stem op de ChristenUnie zorg je ervoor dat we ook bij waterschap De Dommel het verschil kunnen maken. Dat we ervoor kunnen zorgen dat de omgeving waarin we dagelijks wonen, werken en recreëren veilig, mooi en leefbaar blijft.

En met een extra stem voor de Christenunie bij de Provinciale Staten verkiezingen zorg je ervoor, dat dit beleid met extra kracht en inzet uitgevoerd kan gaan worden!